Kılıçoğlu İnşaat Tic. Ltd. Şti.
Yalıtım ve İzolasyon Ürünleri > Koster - Dachflex (25/1)

Ürün Bilgisi

KÖSTER Dachflex sürülerek uygulandığı
yüzeylerde kuruyarak eksiz ve su geçirimsiz
bir kaplama oluşturan elastomerik reçine
esaslı su yalıtımı ürünüdür.
Solvent içermeyen ve kıvamlı sıvı
görünümünde olan KÖSTER Dachflex, kuru ve
az nemli yüzeylere uygulanır.
Özel bir polimerizasyon tekniği ile imal edilen
polimer dispersiyonu, bünyesindeki serbest
radikallerin UV ışınlarının etkisi ile reaksiyona
girmesi sonucunda kürlenerek su geçirimsiz
bir kaplama oluşturur.
Oluşan bu matris su geçirimsiz fakat subuharı
geçirgen bir yapıda olup, bu sayede altında
yaşam mekanları bulunan teras, balkon gibi
alanların su yalıtımı için ideal bir malzemedir.
Reaksiyon tamamlandıktan sonra
yapışkanlığını kaybeden kaplama bu sayede
kirlenmeye karşı mukavim bir hale gelir ve
uzun seneler ilk günkü görünümünü
muhafaza eder.
UV ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı
tam olarak mukavim olan KÖSTER Dachflex
güneş ışınlarını % 75 oranında yansıtarak yaz
aylarında aşırı ısınmayı engeller.
KÖSTER Dachflex zor yanıcıdır. Düz veya
eğimli çatı ve teras çatılara uygunabilen
KÖSTER Dachflex bitüm ve zift ile uyumludur.
KÖSTER Dachflex beyaz renkli olup sipariş
üzerine renklendirilir.
Teknik Veriler :
Uygulama sıcaklığı +50C ile +300C arasında
Renk beyaz
Su emme oranı (48 saat su altında) takr. % 6,0
Su buharı geçirgenliği 7,8 g / m2 gün
Eşit hava katmanı kalınlığı Sd 2,50 m
CO2 geçirgenliği 0,4 g / m2 gün
Eşit hava katmanı kalınlığı Rb 570 m
Çekme dayanımı (+ 23 CO) 1,90 N / mm2
(- 20 CO) 7,00 N / mm2
(+ 60 CO) 1,10 N / mm2
Çekme dayanımı (+ 23 CO) % 250
(- 20 CO) % 130
(+ 60 CO) % 140
Kullanım Alanları :
• Beton, sıva ve şap yüzeylere
• Eski bitümlü membran, asfalt, zift, ziftli
kağıt ile kaplı yüzeylere
• Asbestli çimento ve çimento yonga
levhaların üzerine
• Çinko, saç ve CTP yüzeylere ve
benzerlerine uygulanır.
Kullanım Şekli :
Yüzey hazırlığı :
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya az
nemli olmalıdır. Nemli yüzeylere yapılacak
uygulamalardan önce aderans testi yapınız.
Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ,
gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp
yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak
tabakalar uygulamadan önce tam olarak
temizlenmelidir.

Gerekli görülen alanlarda kumlama veya
zımparalama işlemleri ile yüzeyler
pürüzlendirilmelidir.
Negatif taraftan su veya tuz kusması gözlenen
yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık,
segregasyon, kalıp hatası, çatlak içermemeli,
düzgün olmalı ve tozumamalıdır. Bu tür hatalar
uygulamadan önce KÖSTER Repamor ve
KÖSTER Latex karışımından oluşan tamir harcı
ile düzeltilmelidir.
Diletasyonlar KÖSTER Flex Band ile elastik
şekilde yalıtılmalıdır.
KÖSTER Dachflex kullanıma hazırdır fakat
uygulanmadan önce homojen kıvama gelene
kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi düşük
devirli bir karıştırıcı ile yapılmalı ve karışıma
hava sürüklememeye azami dikkat edilmelidir.
Tozuyan yüzeylerin emprenye edilmesi :
Yüzeyleri tozuyan mineral esaslı zeminler
uygulamadan önce emprenye edilerek
hazırlanmalıdır. Aksi takdirde astar uygulansa
dahi aderans eksikliği ve kabarma gözlenebilir.
Emprenye işlemi KÖSTER AC 46 ile yapılmalıdır.
Uygulama, yüzeyin durumuna bağlı olarak 1
veya 2 kat halinde yapılmalıdır ve katlar
arasında tam kuruma beklenmelidir. Sarfiyat her
katta 100 – 150 g/m2’dir.
Astar uygulamasına devam etmeden önce
emprenyenin tam olarak kuruması
beklenmelidir.
Astar hazırlanması ve uygulanması :
Uygulamadan önce yüzeyler 1:1 oranında su ile
inceltilmiş KÖSTER Dachflex ile astarlanır.
Astar uygulaması sert bir fırça ile yapılmalıdır.
Emici olmayan yüzeyler astar uygulamasından
önce mekanik yöntemler ile pürüzlendirilmelidir.
Astar kat 2 – 3 saat kurumaya bırakılır.
KÖSTER Dachflex uygulanması :
Astarlanan yüzeylere KÖSTER Dachflex
inceltilmeden iki kat halinde uygulanır. Katlar
arasında tam kuruma beklenir (en az 3 saat).
Çatlama riski görülen veya kılcal çatlaklar içeren
yüzeylere yapılacak uygulamalarda katman
KÖSTER Elastik Armür ile takviye edilmesi
tavsiye edilir.
Taze kaplama tam kuruma olana kadar yağmur
ve suya karşı korunmalıdır.
Dikkat edilecek hususlar :
+50C’nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı
takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +50C’nin
altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama
yapılmaz.
Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmaz.
Uygulamadan önce aderans testi yapınız.
Bitüm esaslı kaplamaların üzerine yapılan
uygulamalarda ısınma sonucu KÖSTER Dachflex
katmanında sararma veya lekelenmeler
oluşabilir. Bu durum katmanın su yalıtımı
özelliğini etkilemez.
Özellikle düz çatılarda yapılan uygulamalarda
doğru ve yeterli eğim verilmiş olmasına dikkat
ediniz. Çatılarda yeterli miktarda ve uygun
yerleştirilmiş su gideri olmasına dikkat ediniz.
Hiçbir koşul altında su birikintileri oluşmasına
müsaade etmeyiniz.
Aletlerin temizliği :
Uygulamadan hemen sonra su ile.
Sarfiyat :
Astar olarak 100 gr / m2
Su yalıtımı olarak (her katta) 0,75 – 1,0 kg / m2
Ambalaj :
KÖSTER Dachflex 25 kg plastik kova
KÖSTER Dachflex 5 kg plastik kova
Depolama :
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında
açılmamış olarak saklayınız. Güneşte
bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf
ömrü vardır.
Dikkat :
Uygulama sırasında katı veya sıvı madde
tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu
eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri
temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su
ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su
ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve
içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.
Ürün Talep - Bilgi Formu
Adınız Soyadınız
Telefon
E-posta
Notunuz
Üye Girişi