Kılıçoğlu İnşaat Tic. Ltd. Şti.
Yalıtım ve İzolasyon Ürünleri > Koster - KB Pur 214 (25/1)

Ürün Bilgisi

Poliüretan esaslı, tek bileşenli su yalıtımı
ürünüdür. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde
süratle kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve
yüksek mukavemetli bir su yalıtımı kaplaması
oluşturur.
Oluşan kaplama yüksek UV dayanımına,
geniş servis sıcaklığı aralığına (-30 ila +800C
arasında) ve kalıcı elastikiyete sahiptir.
Reaksiyonunu tamamladıktan sonra su, tuzlu
su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler
ve deterjanlara dayanımlıdır.
Özellikleri :
• UV ışınlarına dayanımlıdır
• Eksiz ve derzsiz bir kaplama oluşturur
• - 30 0C ye kadar elastikiyetini muhafaza
eder
• Tek bileşenlidir, uygulaması ve tamir
etmesi son derece kolaydır.
Kullanım Alanları :
• Çatı, balkon ve teraslar
• Prefabrik beton dere ve kanallar
• Islak hacimler ve benzerlerinde
• Beton, sıva, şap, tamir harcı, sıvanmış
tuğla – gazbeton ve briket, ahşap ve
metal yüzeylere uygulanabilir.
Kullanım Şekli :
Yüzey hazırlığı :
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz,
sağlam ve taşıyıcı olmalıdır. Aderansı
azaltacak toz, yağ, gres, boya ve benzeri her
tür kir, uygulamadan önce tam olarak
temizlenmelidir.
Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık,
segregasyon ve çatlak gibi hatalar
içermemelidir ve tozumamalıdır. Bu tür
hatalar uygulamadan önce KÖSTER Repamor
(çimento esaslı tamir harcı) veya KÖSTER EP
Mortar (epoksi esaslı tamir harcı) ile
düzeltilmelidir.
Gerekli görülen yerlerde frezeleme, kumlama,
zımparalama veya benzeri mekanik yüzey
aşındırma işlemleri yapılmalıdır.
Her koşul altında yüzey aderansı 1,5 N/mm2
üstünde ve nem miktarı % 4 ‘ün altında
olmalıdır.
Astar uygulanması :
Uygulamadan önce tüm yüzeyler KÖSTER KB
Pox LF BM ile astarlanmalı ve en az 12 en
fazla 48 saat bekleme süresi verilmelidir.
A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı
(400 d/d altında) ve karıştırıcı uç yardımı ile
homojen kıvama gelene kadar karıştırılır.
Karışım hatalarının önüne geçmek amacı ile
karışım, temiz bir ambalaja aktarılmalı ve
kısa bir süre tekrar karıştırılmalıdır.
Karışım yüzeye rulo, fırça veya püskürtücü ile
uygulanır ve emici yüzeylere iyice yedirilir.
Astar kat için sarfiyat takr. 0,20 – 0,25
kg/m2’dir.
KÖSTER KB Pur 214 uygulanması :
• Oda sıcaklığına gelene kadar en az 24
saat bekletilmiş ambalajlar açılır ve
homojen kıvama gelene kadar karıştırılır.
Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli
(300-400 d/dak) motorlu karıştırıcı ve
uygun karıştırıcı uç ile yapılmalıdır.
• KB Pur 214 ince tarak mala, kısa tüylü
rulo, fırça veya uygun püskürtücü
yardımı ile astarlanmış yüzeylere
homojen şekilde yayılır.
• Sarfiyat bölümünde verilen kat başına
maksimum sarfiyat aşılmamasına dikkat
edilmelidir (karışımındaki solvetin tam
olarak buharlaşmasına imkan
verilmelidir).

• Katman kuruyana kadar su ve yağmura,
dış etkenlere ve mekanik zorlamalara
karşı korunur.
• Birinci kat uygulama için ürün 2:1
oranında inceltilerek uygulanmalıdır.
Sarfiyat takriben 0,10 – 0,15 kg/m2 ‘dir.
• Katlar arasında tam kuruma
beklenmelidir ( takr. 12 – 48 saat) , sıcak
havalarda bekleme süresinin
kısalabileceği ve soğuk / rutubetli
havalarda uzayabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Müteakip uygulama en az 2, tercihen 3
kat halinde yapılmalı ve her katta en fazla
0,30 – 0,40 kg/m2 malzeme uygulanmalıdır.
İnceltici :
Arzu edilen kıvama inceltmek için KÖSTER Thinner
No.1, Xylol veya benzin kullanılabilir.
Sınırlamalar :
Uzun süreli solvent kokusundan dolayı kapalı alanlarda
uygulanmamalıdır. Nisbi hava nemi % 40 ve % 90
arasında olmalıdır. Yüzey sıcaklığı şebnem noktasından
en az + 3 0C fazla olmalıdır. + 8 0C altındaki
uygulamalarda katlar arasında yeterli kuruma süresi
tanınmalı ve katman kalınlıkları minimumda
tutulmalıdır. Karıştırma işlemi için sürati 300- 400 d/d
geçmeyen özel karıştırma cihazı ve ucu kullanılmalı,
yüksek devirli matkap ile karıştırma yapılmamalıdır.
Ambalajlar uygulama sırasında en az 24 saat 15 0C
sıcaklıkta muhafaza edilmiş durumda olmalıdır. Nemli,
rutubetli, ıslak veya donmuş yüzeylere uygulama
yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerde negatif
taraftan su buharı basıncı gözlenmemelidir. Uygulama
yapıldıktan sonra yüzeyler tam kuruyana kadar su,
yağmur, çiğ, kar, dolu ve benzerlerine karşı
korunmalıdır. Tam mekanik ve kimyasal mukavemet 7
günde oluşacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Sarfiyat :
Her katta 0,30 – 0,40 kg / m2
Toplam 0,70 – 1,30 kg / m2
Ambalaj :
KÖSTER KB Pur 214 6 kg lık teneke
KÖSTER KB Pur 214 25 kg lık teneke
Aletlerin Temizliği :
Uygulamadan hemen sonra KÖSTER Thinner No.1 ile.
Depolama :
15 0C ve 25 0C arasında, rutubet, su ve güneş
ışınlarından korunaklı ortamda, açılmamış ve
zedelenmemiş ambalajlarda 6 ay raf ömrü vardır.
Üretim tarihi ve nosu etiketin üzerindedir. Tenekeleri
baş üstü duracak şekilde depolayınız. Açılmış
ambalajlar sıkıca kapansa dahi içindeki ürün kısa
sürede donacağından açılmış tenekeleri sarf ediniz.
Dikkat :
Solvent içerir, yanıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız ve
uygulama sırasında sigara içmeyiniz. Sadece yeterli
havalandırma sağlanmış alanlarda ve açık havada
çalışınız, kapalı alanlarda yeterli havalandırma
sağlayınız ve uzun süreli solvent kokusu
oluşabileceğini göz önünde bulundurunuz. Eldiven,
gözlük ve koruyucu giysi kullanınız. Deri ile temas
halinde sabun ve su ile yıkayınız. Göz ile temas halinde
bol su ile yıkayınız, hemen doktora başvurunuz.
Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak
için kullanmayınız ve ateşe atmayınız. Sadece
profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı
yerde muhafaza ediniz.
Teknik Veriler :
Karışım oranı A:B Tek bileşenli
Yoğunluk 1,45 g / cm3
Katı madde oranı Takriben % 90
Uygulama yüzeyi sıcaklığı + 5 0C ila + 30 0C arasında
Sertleşme süresi (yürüme) 4 – 7 gün
Kuruma süresi (23 0C) 12 – 24 saat
Servis sıcaklığı - 300C ila + 80 0C arasında
Shore A sertliği > 65 ( 7 gün )
Çekme dayanımı DIN 53 504 > 5 N / mm2 ( 7 gün )
Kopma uzaması DIN 53 504 > % 200 ( 7 gün)
Tüm değerler laboratuar koşullarında elde edilmiş ortalama değerlerdir, spesifikasyon yerine geçmez.
Ürün Talep - Bilgi Formu
Adınız Soyadınız
Telefon
E-posta
Notunuz
Üye Girişi