TTB seçimleri Nisan’da yapılacak
12.03.2018

Borsamız organ seçimleri 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince 2018 yılı Nisan ayı içinde Borsamızda yapılacaktır.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83. maddesi uyarınca borsa organ seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya borsa organlarına seçilebilmek için üyelerin ticari ve sınaî kazançlarından dolayı gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları gerekmektedir.

Kayıtlarımızda vergi numaraları bulunmayan üyelerimiz borsamızca düzenlenecek seçmen listelerinde yer alamayacak, dolayısıyla seçme ve seçilebilme haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Bu nedenle; üyelerimizin borsamızdaki vergi mükellefiyeti ile ilgili kayıtlarını kontrol etmeleri, hatalı kayıtların düzeltilmesini ve eksik kayıtların tamamlanmasını istemeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin borsa kayıtları, 08 Mart 2018 Perşembe    günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08.30–17.30 saatleri arasında üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi ve eksik bilgilerin tamamlanması için, başvuruların firmanın başlıklı kâğıdına yazılmış dilekçe ve vergi levhası ile yapılması gerekmektedir.

Bu düzenleme kapsamında borsamıza daha önce hiç vergi hesap numarasını bildirmemiş üyelerimizin de belirtilen süre içinde borsamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin ( kooperatifler vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için 08 Mart 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar borsamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan hususlara uygun olarak kayıtlarını düzeltmeyen üyelerimiz yasa gereği borsamızdaki kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.

Kaynak: tb.org.tr
252 kez okundu
Üye Girişi