Yetersiz Liderlik, Mobbing'e Yol Açıyor

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Bilgi Yönetimi Platformu ve Towers Watson, şirketlerdeki mobbing uygulamaları ile ilgili bir anket yaptı. Şirketlerde mobbing vakalarına yol açan en önemli neden ise yüzde 45'lik bir oranla yetersiz liderlik olduğu belirlendi.

İSTANBUL Bilgi Yönetimi Platformu ve Towers Watson, şirketlerdeki mobbing uygulamaları ile ilgili bir anket yaptı. Şirketlerde mobbing vakalarına yol açan en önemli neden ise yüzde 45'lik bir oranla yetersiz liderlik olduğu belirlendi. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Bilgi Yönetimi Platformu ve Towers Watson, mobbinge ilişkin genel algıyı ölçmek amacıyla geçen Haziran'da "İş Dünyasında Mobbing" başlıklı anketi gerçekleştirdi. Ankete farklı sektörlerden PERYÖN üyesi 143 farklı şirketin temsilcileri katıldı.

Mobbing, çalışanın yöneticiler veya işverenler tarafından yıldırma hedefiyle baskı altına alınması anlamına geliyor. Mobbing, çalışan psikolojisini önemli ölçüde olumsuz etkilerken işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen yasalar gereğince suç sayılıyor.

-ÇALIŞANLAR MOBBİNG'DEN HABERDAR DEĞİL-

Anket sonuçlarında, çalışanların mobbing konusundaki farkındalıklarının yetersiz olduğu belirtilirken "Çalışanlarınızın mobbing karşısında farkındalığı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna şirketlerin yüzde 60'ının "kısmen", yüzde 25'inin 'hayır;' ve yalnızca yüzde 15'inin 'evet' yanıtını verdiği ve katılımcı şirketlerin yalnızca yüzde 15'inde çalışanlara mobbing hakkında eğitim verildiği bildirildi.

Ankette mobbing vakasının başlıca şikayet nedenlerinin yüzde 25'i 'iş ile ilgili sert tepkilere maruz kalınması', yüzde 18'i 'aşırı yoğunlukta iş talep edilmesi', yüzde 18'i 'çalışanların yeteneklerini gösterme olanaklarının engellenmesi' olarak öne çıkıyor. En önemli mobbing uygulama nedeninin yüzde 47'lik bir oranla 'statü ve itibar koruma endişesi' olarak kaydedildi.'Bireysel iletişim yetersizlikleri' ve 'kişisel sorunlar' da diğer önemli nedenler arasında yer alıyor.

-YETERSİZ LİDERLER, İŞ YÜKÜNÜ YÖNETEMİYOR-

İş yeri koşullarında görülen mobbing vakalarında en önemli neden yüzde 45'lik bir oranla yetersiz liderlik olduğu tespit edildi. Verilen bilgilere göre,Yetersiz liderler, iş yükünü yönetemeyen, delege edemeyen, özel ve iş hayat dengesini ayıramayan, otokratik liderler, ana baba iletişim benliğini baskın kullanan liderler olarak tarif ediliyor.

Yetersiz liderliği takip eden en önemli iş yeri koşulları yetersiz şirket içi iletişim yüzde 16 ve çözüm mekanizmalarının yetersizliği yüzde 15 olarak görülüyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 37'sinin, çalışanlarına yasal mevzuat dışında bir destek sağlanmadığı da kaydedildi.

PERYÖN Başkanı Yiğit Oğuz Duman, mobbing konusunda şirketler tarafından uygulanan düzenlemelerin henüz çalışan memnuniyetini sağlayacak düzeyde olmadığını ifade ederek "Şirket verimliliği ve imajının güçlendirilebilmesi ile çalışan bağlılığının artırılabilmesi için mobbinge yol açan şirket içi koşullar, mobbing uygulayanların bu şekilde hareket etmelerinin nedenleri ve mobbinge uğrayanların bu durumla nasıl başa çıkmaları gerektiğinin dikkatle ele alınması gerekiyor. Aynı şekilde çalışanlara gereken destek, yasal mevzuatın ötesinde eğitim, psikolojik yardım ve şirket içi mekanizmaları içerecek bir çerçeveye oturtulmalı. Bu noktada mobbinge karşı en önemli görev, üst yönetimin liderliğine düşüyor" dedi.


Kaynak: Ankara Haber Ajansı
16393 kez okundu
Giriş
Üye değil misiniz? Altın Üye ya da Gümüş Üye olmak için tıklayınız.