Gümüş Üyelik

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki sözleşme maddeleri kapsamında adı geçen Servis Sağlayıcı ve Müşteri tanımları şöyledir :


Servis Sağlayıcı : " trabzonticaret.net "

Müşteri : Sunum ve tasarım servislerinden faydalanmak için başvurmuş Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyesi kişi, kurum veya kuruluş.


Sözleşme Maddeleri:

Gizlilik

 • Müşteriye ait tüm bilgiler (ad, soyad, e-posta gibi) ve sistem kayıtları (bağlantı kurulan IP adresleri gibi) sunucu üzerinde ve yedekli olarak kayıtlı tutulmaktadır.

 • Müşteriye ait hiçbir bilgi (tüm sistem kayıtları da dahil olmak üzere) herhangi üçüncü bir kurum, kişi, organizasyon ile paylaşılmaz.

 • Yasadışı bir sebepten ötürü, devlet, polis, mahkemeler gibi kurumlar tarafından talep edilmesi durumunda kişisel bilgiler ve sistem kayıtları kurum ile paylaşılır.

İçerik :

 • Korsan yazılım (warez) - Lisanslı yazılımlar, emülator veya ROM, telif hakkı olan her tür MP3, MPEG ve diğer ses ve video formatları içeriğini kapsayan metin, dosya bulundurmak, satmak, e-posta mesajı göndermek, bu tür sitelere veya dosyalara bağlantı vermek, reklam almak.

 • Yetişkinlere yönelik (adult) - Erotik, pornografik (yerli veya yabancı) içeriğini kapsayan metin, dosya bulundurmak, satılması, e-posta mesajı gönderilmesi, bu tür sitelere veya dosyalara bağlantı verilmesi, reklam alınması.

 • Telif hakları - Herhangi bir kişiye, kuruma veya organizasyona ait metin, lisans numarası, dosyanın telif haklarına aykırı şekilde bulundurmak, satmak, e-posta mesajı göndermek, bu tür sitelere veya dosyalara bağlantı vermek, reklam almak.

 • Hacking, cracking, phreaking - Bu türleri içeren tüm metin (dialer ve benzer ActiveX veya zarar verici otomatik kurulum yapan diğer türler de dahil olmak üzere), dosya bulundurmak, satmak, e-posta mesajı göndermek, bu tür sitelere veya dosyalara bağlantı vermek, reklam almak.

 • Kanunlar - Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı her türlü içerik, metin, dosya bulundurmak, satmak, e-posta mesajı göndermek, bu tür sitelere veya dosyalara bağlantı vermek, reklam almak.

Yukarıda belirtilmiş tanımlara uyan müşteri hesapları, tespit edildiği andan itibaren kapatılır ve geri ödeme yapılmaz. Müşteriye ait dosya ve bilgiler 48 saat içinde iade edilir. Müşteri tarafından 48 saat içinde geri alınmayan dosya ve bilgiler sistem üzerinden silinir.

Bu gibi durumlarda oluşacak zararlardan " trabzonticaret.net " mesul değildir.


Hareket, davranış ve kullanım

 • İzinsiz erişim - Sunucu üzerinde müşteri erişimine izin verilmeyen veya başka bir müşteriye ait metin, dosya, e-posta mesajlarına erişim, okunması, kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, silinmesi veya zarar verilmesi.

 • SPAM - Reklam içerikli ve/veya toplu e-posta mesajı göndermek. Sunucu içinden veya dışından bu tür e-posta mesajları gönderilerinin içeriğine veya başlık bilgilerine sunucuya, herhangi bir müşteriye ait alan-adının, isminin veya diğer bilgilerinin verilmesi. Toplu e-posta adresi, mesajı içerikli metin, dosya bulundurmak, satmak, bu tür sitelere veya dosyalara bağlantı verilmesi, reklam alınması.

 • Sunucu kaynakları - Sunucu kaynaklarını (bellek, işlemci, disk alanı, bant genişliği, v.b.) zarar verici, sunucu üzerindeki diğer müşteri hesaplarını etkileyecek şekilde kullanmak.

 • Hakaret, aşağılama, kötüleme - Herhangi bir etnik grup, siyasi oluşum, kişi, kurum, organizasyon, vakıf/dernek, ırk, din, düşünce hakkında hakaret etmek, aşağılamak veya kötülemek. Bu tür içerikli metin, dosya bulundurmak, e-posta mesajı göndermek, bu tür sitelere veya dosyalara bağlantı vermek, reklam almak.

Yukarıda belirtilmiş tanımlara uyan müşteri hesapları, tespit edildiği andan itibaren kapatılır ve geri ödeme yapılmaz. Müşteriye ait dosya ve bilgiler 48 saat içinde iade edilir. Müşteri tarafından 48 saat içinde geri alınmayan dosya ve bilgiler sistem üzerinden silinir.

Bu gibi durumlarda oluşacak zararlardan " trabzonticaret.net " mesul değildir.


Ücretler

 • " trabzonticaret.net " ücretlerde istediği zaman düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

 • Alınan bir hizmet ücretinde sözleşme süresi dolmadan herhangi bir düzenleme (indirim veya artış) yapılmaz.

 • Ücret düzenlemesindeki değişimler var olan müşteri ödemelerine yansıtılmaz.Geri Ödeme Garantisi

 • Tüm paketlerde, satın alındığı günden itibaren 30 gün içinde geri ödeme garantisi vardır. Müşteriden sebep sorulmaksızın geri ödeme yapılır. Geri ödemeler banka havalesi ile gerçekleştirilir. Havale masrafları ödeme miktarından çıkartılır. Pakete eklenmiş ek özelliklerin ücretleri geri ödeme garantisi kapsamında değildir (örneğin; ek bant genişliği, ek disk alanı).

 • Yukarıda belirtilen; içerik, hareket, davranış ve kullanım tanımlarına uyan, hesapları kapatılmış müşterilerin geri ödemeleri yapılmaz.

 • Geri ödeme garantisi kapsamındaki bir hizmetin, satın alındığı günden itibaren 30 gün geçmesi durumunda müşteriye geri ödeme yapılmaz.

Diğer

 • Yangın, seferberlik, savaş veya doğal afetler, Türkiye ile diğer devletler arasında oluşan hat kesilmeleri, veri merkezi tarafından veya " trabzonticaret.net " tarafından daha önceden belirtilmiş sistem ve sunucu bakımları, veri merkezine veya sunucuya yapılan saldırılar, DDoS saldırısı gibi sebeplerden ötürü hizmet verilememesi durumunda " trabzonticaret.net " mesuliyet kabul etmez.

 • " trabzonticaret.net " müşterilerine haber vermek şartıyla yukarıda yazılı sözleşme ve koşulların içeriğini düzenleme hakkında sahiptir.


Zorunluluklar

 • Müşteri, sunum ve tasarım servislerini yasalar çerçevesinde kullanır.

 • Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sorumluluk, Müşteri'ye aittir.

 • Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı 'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

 • Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fes etme hakkını saklı tutar.

 • Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve kanuni değerler aykırı, yazılı veya görsel içerik bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı, sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fes etme hakkına sahiptir.

 • Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri , verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir.

 • Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesh etme hakkını saklı tutar. Sözleşmenin servis sağlayıcı tarafından fesh edilmesi durumunda müşterinin sözleşme gereği ödemesi gereken bakiye tutar muaccel hale gelir.Müşteri bu tutarı servis sağlayıcıya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 • Müşteri, " trabzonticaret.net " ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda Trabzon Mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

 • Müşteri sözleşmeyi fesih etmek istediğinde, sözleşme tarihinden itibaren bir yıl boyunca ödemesi gereken tüm tutarı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 • İşbu sözleşme " trabzonticaret.net "e başvuru ve onay tarihi ile başlar, fesh edilinceye kadar geçerlidir.Kabul ve Onay

 • Müşteri internet ortamında ilk defa ve bir defa olmak üzere bu bölümü ancak onaylayarak kontrol paneline erişebilir. Daha sonraki girişlerde bu sözleşme hükümleri kabul edilmiş olarak üyelik sürdürülecektir. Bu bölümü onaylayarak üyelik girişi yapan kişi, kurum veya kuruluş tüm maddeleriyle bu sözleşmeyi kabul ve taahhüt eder.

Giriş
Üye değil misiniz? Altın Üye ya da Gümüş Üye olmak için tıklayınız.